Triticale

Triticale je umělým mezidruhovým křížencem pšenice obecné (rod Triticum) a žita semenného (rod Secale) – od toho pojmenování triticale. Tento druh obiloviny má vysoký výnosový potenciál. Kvalita krmného zrna triticale podléhá ČSN 46 1200-5.

Triticale vykupujeme pro naše tuzemské i zahraniční obchodní partnery. Cena se určuje dle kvality předloženého vzorku.

Hodnoty jakostních ukazatelů

Vlhkost v % (m/m), nejvýše 14,5
Objemová hmotnost v kg/hl, nejméně 69
Druhová čistota v % (m/m), nejméně 95
Příměsi a nečistoty podle 3.1 a 3.9 celkem v % (m/m), nejvýše 12,0
z toho: 1) zlomky zrn podle 3.2 v % (m/m), nejvýše 5,0
2) zrnové příměsi celkem podle 3.3 v % (m/m), nejvýše 5,0
3) porostlá zrna podle 3.8 v % (m/m), nejvýše 4,0
4) nečistoty podle 3.9 v % (m/m), nejvýše 3,0

 

Kontakt