Pšenice

Pšenice obecná je nejrozšířenější obilovinou a v České republice zaujímá až čtvrtinu orné půdy. Hlavním produktem sklizně je zrno. Pšenice se pěstuje ve dvou formách – ozimé (94%) a jarní (6%). Primární požadavky na kvalitu obilovin se řídí dle České státní normy s rozdělením na potravinářské a krmné účely.

Kvalita obilovin pro potravinářské účely se řídí dle ČSN 46 0011-1 (46 0011), obiloviny pro krmné účely se řídí dle ČSN 46 1200-1 (46 0012).

Pšenici vykupujeme pro naše tuzemské i zahraniční obchodní partnery. Cena se určuje dle kvality předloženého vzorku.

Hodnoty jakostních ukazatelů

Vlhkost v % (m/m), nejvýše 14,5
Objemová hmotnost v kg/hl, nejméně 73,0
Druhová čistota v % (m/m), nejméně 95
Obsah N-látek v sušině (N x 5,7) v % (m/m), nejméně 10,5
Sedimentační index – Zelenyho test (SEDI test) v ml, nejméně 22
Číslo poklesu (ze zkušebního vzorku o hmotnosti 7g) v s, nejméně 220
Příměsi a nečistoty podle 3.1 a 3.10 celkem v % (m/m), nejvýše 12,0
z toho: 1) zlomky zrn podle 3.2 v % (m/m), nejvýše 5,0
2) zrnové příměsi celkem podle 3.3 v % (m/m), nejvýše 7,0
z toho: tepelně poškozená zrna podle 3.8 v % (m/m), nejvýše 0,5
3) porostlá zrna podle 3.9 v % (m/m), nejvýše 4,0
4) nečistoty podle 3.10 v % (m/m), nejvýše 3,0
z toho: tepelně poškozená zrna podle 3.12 b) v % (m/m), nejvýše 0,05

Kontakt