Dusíkatá hnojiva

Ledek amonný s vápencem

Ledek amonný s vápencem je minerální jednosložkové hnojivo, používá se na základní vyhnojení půdy nebo na přihnojování. Je ideální jako startovací hnojivo na počátku vegetačního cyklu pro všechny pěstované plodiny. Ledek amonný s vápencem se používá jako dusíkaté hnojivo k základnímu hnojení a k přihnojování během vegetace, zejména pro půdy s velmi malým až středním obsahem hořčíku.

Ledek amonný s vápencem je vhodný zejména pro plodiny a kultury náročné na hořčík, kam patří brambory, luskoviny, ovocné plodiny, zelenina a réva vinná. Svým složením vyhovuje též pro přihnojování luk a pastvin.

LAV 27

LAV 27 je dusíkaté hnojivo s obsahem 27 % dusíku.Tvoří jej směs dusičnanu amonného s jemně mletým vápencem ve formě bělavých až světle hnědých granulí o velikosti 2 až 5 mm. Jejich vynikající fyzikálně–mechanické vlastnosti zaručují výbornou skladovatelnost. Výrobek je povrchově upraven proti spékání.

LAV 27 je dusíkaté hnojivo určené k základnímu hnojení a přihnojování během vegetace pro plodiny náročné na hořčík např. brambory, luskoviny, ovocné plodiny, zeleninu, vinnou révu. Rychle působí a snižuje kyselost půdy. Aplikuje se od jara do pozdního léta.

DASA 26,13

DASA 26,13 je dusíkaté hnojivo s obsahem síry. Používá se k základnímu hnojení nebo přihnojování v době vegetace. Hnojivo je vhodné zejména pro rostliny s velkou potřebou síry (řepka, hořčice, zelí, cibule, česnek, pícniny či brambory).

DAM 390

DAM 390  je kapalné dusíkaté hnojivo, obsahující 30 % dusíku, z toho jednu čtvrtinu ve formě amonné, jednu čtvrtinu ve formě dusičnanové a jednu polovinu ve formě amidické. Tvoří jej roztok dusičnanu amonného a močoviny. Ve 100 litrech obsahuje 39 kg N, při 25°C má hustotu 1300 kg/m3, vysolovací teplota je -10°C.

DAM 390 je možno použít k základnímu hnojení, k přihnojování během vegetace, k urychlenému rozkladu zorané slámy a k přípravě široké palety NPK suspenzí. Pro základní dusíkaté hnojení při předseťové přípravě půdy lze DAM 390 použít ke všem plodinám, zvláště k jařinám. Velmi vhodně zapadá do systému předzásobního hnojení fosforem a draslíkem. Dobře se uplatní i v systému minimálního zpracování půdy k meziplodinám.

Dusičnan amonný

Používá se k jarnímu regeneračnímu přihnojování ozimů, k jarnímu produkčnímu přihnojování a v menší míře i k pozdnímu kvalitativnímu přihnojování. Celkové množství dusíku (zejména u ozimé pšenice) se rozděluje do několika dílčích aplikací (dělené dávkování dusíku). Pokud je to možné, doporučuje se hnojivo zapravovat do půdy. Dusičnan amonný je velmi dobře rozpustný, a proto je vhodný k přípravě vlastních kapalných hnojiv v zemědělském podniku.

Dusičnan amonný je dusíkaté hnojivo se dvěma formami dusíku. Obsahuje 34 až 35 % N, z toho polovinu v nitrátové a polovinu v amonné formě. Vzhled krystalů je závislý na teplotě při sušení. Je velmi hygroskopický, a proto je často opatřován ochrannými povrchy. Je fyziologicky neutrální.

Síran amonný

Síran amonný je fyziologicky i chemicky kyselé dusíkaté hnojivo, vhodné ke všem plodinám na neutrálních půdách. S ohledem na rychlost nitrifikace NH4+ je mnohem pomalejší oproti jiným dusíkatým hnojivům a je proto vhodný k základnímu hnojení na podzim. Hodí se zvláště k plodinám, které snáší kyselou reakci (oves, žito, brambory apod.). Pro svůj obsah síry jeho význam vzrůstá především u brukvovitých (řepka, hořčice) a siličnatých rostlin (chmel, cibule apod.).

Síran amonný je bílá až našedlá krystalická látka, která se snadno rozpouští ve vodě. Obsahuje min. 20,3 % dusíku ve čpakové formě a 24 % síry. Hnojivo má sklon již při malých změnách vlhkosti a teploty ke ztvrdnutí, a proto se k němu přidává hydrofobizační přípravek. Při teplotě nad 150 stupňů C se uvolňuje čpavek a vzniká NH2SO4. Sypná hmotnost je kolem 900 kg/m3

Močovina

Močovina se používá jako dusíkaté hnojivo s pozvolně působící formou dusíku k základnímu hnojení, tj. před setím, případně s ní přihnojujeme v době vegetace. Všude tam, kde není k dispozici dusičnan amonný, je možné použít roztok močoviny ke hnojení na list.

Močovina je diamid kyseliny uhličité – CO(NH2). Je to neutrální organická sloučenina s vysokým obsahem dusíku (více než 45 % N) ve formě amidické. Vyrábí se syntézou z amoniaku a oxidu uhličitého. Granulovaná močovina jsou bílé granulky, lehce rozpustné ve vodě. Močovina je povrchově upravena proti spékavosti.

Máte zájem o dusíkatá hnojiva? Kontaktujte nás.

 

Kontakt