Kukuřice

Zrna kukuřice jsou důležitým článkem při výkrmu drůbeže a prasat. Krmná kukuřice a její zrno musí splňovat požadavky ČSN 46 1200-6.

V rozvinutých zemích se kukuřice pěstuje převážně jako krmivo pro dobytek, ať už ve formě zrna či siláže, nebo jako surovina pro zpracovatelský průmysl. Její přímá spotřeba jako potraviny je okrajová, přestože roste význam sladké kukuřice jako zeleniny. V potravinářském průmyslu slouží kukuřice jako zdroj oleje, škrobu, glukózy, fruktózového sirupu a bioetanolu. Uvažuje se rovněž o použití kukuřice pro výrobu biodegradovatelných plastů a proteinů pro medicínské účely.

Od roku 2005 se pěstuje v České republice, zatím jako první a jediná transgenní plodina, geneticky modifikovaná (GM) kukuřice, odolná proti škodlivému hmyzu.

Kukuřici vykupujeme pro naše tuzemské i zahraniční obchodní partnery. Cena se určuje dle kvality předloženého vzorku.

Hodnoty jakostních ukazatelů

Vlhkost v % (m/m), nejvýše 14,5
Druhová čistota v % (m/m), nejméně 95
Příměsi a nečistoty podle 3.1 a 3.8 celkem v % (m/m), nejvýše 12,0
z toho: 1) zlomky zrn podle 3.2 v % (m/m), nejvýše 10,0
2) zrnové příměsi celkem podle 3.3 v % (m/m), nejvýše 5,0
z toho: tepelně poškozená zrna podle 3.6 v % (m/m), nejvýše 3,0
3) porostlá zrna podle 3.7 v % (m/m), nejvýše 6,0
4) nečistoty podle 3.8 v % (m/m), nejvýše 3,0

Kontakt