Řepka

ŘepkaŘepka olejka patří do čeledi brukvovitých. Vznikla křížením brukve zelné a brukve řepice, kdy každá z těchto dvou původních rostlin přispěla polovinou genomu dnešní řepky olejky.

Současného prudkého rozvoje pěstování se řepka dočkala zejména díky tomu, že olej vyprodukovaný lisováním semen řepky začal být zpracováván mimo tradičního využití v potravinářském průmyslu ve velkém měřítku i pro výrobu biopaliv (například MEŘO – methyl ester řepkového oleje), nebo pro získávání glycerolu, vyšších mastných kyselin a dalších derivátů. Tento trend bude zřejmě i nadále pokračovat díky čím dále většímu důrazu kladenému na obnovitelné zdroje.

Řepku vykupujeme pro naše tuzemské i zahraniční obchodní partnery. Cena se určuje dle kvality předloženého vzorku.

Kontakt