Ječmen

Ječmen jarní je pěstován v poměrně vysoké míře a po ozimé pšenici je druhou nejvíce pěstovanou obilovinou v České republice. Jen pro výrobu sladu se zpracovává zhruba 30% celkové sklizně ječmene jarního, zbylých 70% zrna je využíváno pro krmné účely. Požadavky na kvalitu sladovnického ječmene se řídí dle ČSN 46 1100-6, krmný ječmen podléhá ČSN 46 1200-3.

Ječmen ozimý je po ozimé pšenici a jarním ječmeni třetí nejvíce rozšířenou obilovinou u nás. V českých podmínkách je ozimý ječmen využíván především pro krmné účely.

Ječmen vykupujeme pro naše tuzemské i zahraniční obchodní partnery. Cena se určuje dle kvality předloženého vzorku.

Hodnoty jakostních ukazatelů

Vlhkost v % (m/m), nejvýše 14,5
Objemová hmotnost v kg/hl, nejméně 62
Druhová čistota v % (m/m), nejméně 95
Příměsi a nečistoty podle 3.1 a 3.9 celkem v % (m/m), nejvýše 12,0
z toho: 1) zlomky zrn podle 3.2 v % (m/m), nejvýše 5,0
2) zrnové příměsi celkem podle 3.3 v % (m/m), nejvýše 12,0
z toho: jiné obiloviny podle 3.5 a zrna poškozená škůdci podle 3.6 celkem v % (m/m), nejvýše 5,0
3) tepelně poškozená zrna podle 3.7 v % (m/m), nejvýše 3,0
4) porostlá zrna podle 3.8 v % (m/m), nejvýše 6,0
5) nečistoty podle 3.9 v % (m/m), nejvýše 3,0

Kontakt